Workshops

Een dubbelblok creatieve taalworkshops om je aan tegoed te doen met voor elk wat wils.

Deelname
Deelnamekaartjes voor de workshops kun je op de dag zelf ophalen bij de workshopbalie in de hal volgens het principe op=op!

Locatie
De workshops vinden plaats in de studio’s op de eerste verdieping in de gang en in de Blauwe Zaal.

Tijden
Workshops ronde 1: 15.10 – 16.10 uur
Workshops ronde 2: 16.20 – 17.20 uur

LET OP: onderstaand programma is van 2023!
Het nieuwe programma van 2024 volgt binnenkort.

Woordkunst/Spoken Word

Ivan Words vervangt Elten Kiene in de workshop Spoken Words. Niet de minste vervanging want met koningsdag trad deze woordkunstenaar nog op voor de koning en zijn familie. Ivan Words is per ongeluk een expressionist en met opzet een schrijver. Hij maakt deel uit van het spoken word duo “Barguijs”.

Voor: vo en mbo
Tijd: 15.10 – 16.10 uur
Zaal: 3

Door:

kinderen

Ivan Words

Ivan uit zich in spoken word, theater, muziek, presenteren, workshops/lesgeven en creatieve teksten schrijven in opdracht. Hij was onder meer spreker bij TEDx en schreef de tekst voor de Redbull × Samsung serie “Sprekend”. Samen met Tyler Koudijzer vormt hij spoken word duo “Barguijs” en maakt hij theatervoorstellingen.

Amsterdamse Volksverhalen

Amsterdam heeft een rijke geschiedenis. De stad kent een schat aan prachtige verhalen die deze geschiedenis beschrijven. De meeste van deze verhalen zijn waar, sommige verhalen zijn misschien niet hélemaal waar, maar zijn te mooi om niet verder te vertellen. Luister naar oude en minder oude verhalen van de stad en breng ze tot leven door ze zelf te vertellen.

Voor: po vanaf groep 4
Tijd: 16.20 – 17.20 uur
Zaal: 2

Door:

De Verhalenjuf /De Schoolverteller

Annette Benedictus is De Verhalenjuf. Met Verhalen Zaaien brengt ze het vertelde verhaal terug op school. Het belangrijkste doel in haar werk is dat kinderen genieten van het luisteren naar verhalen en ze zelf durven te vertellen.

Nederlands met Gebaren

Maak kennis met een aantal gebaren uit het NmG, Nederlands met Gebaren. NMG is een systeem waarbij gebaren en gesproken taal elkaar aanvullen. Door het gebruik van gebaren kun je de betekenis van een woord duidelijker maken. NmG ondersteunt de gesproken taal waarbij dat wat je communiceert zowel via de oren (auditief) als via de ogen (visueel) binnenkomt. Hierdoor kunnen de hersenen het woord makkelijker verwerken. NMG is niet alleen handig als vaardigheid voor schoolteams in het speciaal (basis)onderwijs. Ook in het regulier onderwijs maakt het communiceren makkelijker en leuker.

Voor: speciaal onderwijs, speciaal voortgezet onderwijs, vmbo-onderbouw, po-bovenbouw, po-middenbouw, po-onderbouw, voorscholen
Tijd: 16.20 – 17.20 uur
Zaal: 7

Door:

Ik leer gebaren

Ik leer gebaren zijn Esther Warnaar en Lotte van Enter-Bergen, beiden gecertificeerd gebarencoach. Tijdens hun werk in het speciaal onderwijs, cluster 3 specialiseerden zij zich in Nederlands met Gebaren. Op hun school is dit dagelijks een grote aanvulling op het lesaanbod. Lotte en Esther willen hun expertise graag doorgeven aan scholen en culturele instellingen. ‘Iedereen in Nederland basiskennis van gebaren’ is hun motto.

Black-out Poetry

Er wordt wel eens beweerd dat schrijven schrappen is. Dat is zéker het geval tijdens de workshop Blackout Poetry. Op basis van een bestaande tekst uit bijvoorbeeld een krant of een boek maak je een gedicht door bepaalde delen letterlijk weg te strepen. Deze nieuwe context geeft een hele andere lading aan de woorden. Zo creëer je op basis van iets al bestaands een uniek kunstwerk, zowel in taal als visueel!

Voor: po bovenbouw, vo en mbo
Tijd: 16.20 – 17.20 uur
Zaal: 6

Door:

Grote Broer/Kleinkunstig

Grote Broer Kunsteducatie organiseert al ruim twintig jaar workshops, lessenseries en dagprojecten in het primair en voortgezet onderwijs. Sinds 2016 zijn ze onderdeel van Kleinkunstig. Vanaf dat moment richt Grote Broer zich op het primair onderwijs en Kleinkunstig op het voortgezet onderwijs. Ze zijn gespecialiseerd in de disciplines beeldend, theater, circus, dans, muziek, kunst & techniek en digitale media.

Hoe maak je een podcast in de klas?

Zelf een podcast maken is een geweldig multidisciplinair project voor leerlingen. Bij een podcast maken, komen veel verschillende talenten kijken. Eerst ga je een spannend en grappig verhaal maken of uitzoeken. Dit draag je voor of acteer je met je stem. Vervolgens ga je ‘beeldende’ geluiden erbij maken. En dan ogen dicht en genieten maar!In deze workshop leer je om aan de hand van de populaire NPO Zapp podcast Sara’s Mysteries les te geven in het maken van spannende audio in de klas. Samen met Sara dompel je je onder in de wereld van Sara’s Mysteries en komt je podcast tot leven!

Voor: po bovenbouw, po-middenbouw
Tijd: 15.10 – 16.10 uur
Zaal: 2

Door:

SEP/Sara de Monchy

SEP maakt duurzame kunst- en cultuureducatie voor het basisonderwijs in Amsterdam. SEP organiseert in samenspraak met de school kunst- en cultuurprojecten op maat die een kwalitatieve bijdrage leveren aan de leerontwikkeling van jonge Amsterdammers.

Sara de Monchy is programmamaker bij NPO Zapp en werkt voor o.a. het Klokhuis. Ze maakt de bekende podcastserie Sara’s Mysteries waarin ze samen met kinderen tussen de 10-12 jaar mysteries ontrafelt.

Het mooie kinderboekenfeestje

Leer hoe je een kinderboek tot leven brengt en maak kinderen nieuwsgierig naar verhalen en boeken. Bij het Mooie Kinderboekenfeestje wordt kinderen interactief voorgelezen in een vrolijk aangeklede ruimte. Daarna maken ze iets moois, zoals een zeegeluidenmaker of een soepketting. Met Het Mooie Kinderboekenfeestje-pakket met een prenten- of kinderboek, een handleiding, een video met een stap-voor-stap instructie, een feestslinger en verschillende activiteitenmaterialen, kun je zo’n feestje zelf organiseren. In de workshop word je in verkorte vorm meegenomen in de wereld van het prentenboek Prinses Arabella en de keukenprins.

Voor: po-onderbouw
Tijd: 15.10 – 16.10 uur
Zaal: 6

Door:

Stichting De Kleine Lettertjes

Stichting Kleine Lettertjes zet zich in voor het vergroten van het leesplezier van kinderen. Jaarlijks organiseren ze ‘Het Mooie Kinderboekenfestival’ en ‘De Mooie Kinderboekentournee’ i.s.m. Stichting De Tolhuistuin. Daarnaast hebben ze het online pakket ‘Het Mooie Kinderboekenfeestje’ ontwikkeld. Met dit online pakket stimuleren ze intermediairs van BSO’s, bibliotheken, speeltuinen en buurthuizen om zelf ook kinderboeken als uitgangspunt te nemen voor de activiteiten die kinderen in hun vrije tijd beleven.

Wat is jouw taal?

Een workshop op het snijvlak van taal en beeldende vorming, met aandacht voor meertaligheid en ouderbetrokkenheid. Vorig jaar deden Taalvorming en Lijm-lab de ‘Wat is jouw taal?’- pilot op vijf Amsterdamse scholen. In vier lessen spraken leerlingen  met elkaar over de thuistaal en interviewden hun ouders. Ook maakten ze een boekje met woorden in verschillende soorten schrift en drukwerk. In deze workshop krijg je een indruk van het project en ga je zelf aan de slag met verschillende werkvormen die in de lessenserie aan bod komen. Je ervaart een deel van een taalronde en maakt je eigen, simpele versie van een ‘leporello’.

Voor: Po groepen 5 ,6, 7
Tijd: 15.10 – 16.10 uur
Zaal: 5

Door:

Stichting Taalvorming en Lijm-lab

Stichting Taalvorming ondersteunt scholen bij het ontwikkelen en implementeren van beter taalonderwijs. Ze maken gebruik van de rijke bron van eigen ervaringen en werkvormen vanuit de kunst, drama, literatuur.
In een Lijm-lab Atelier leer je je eigen ideeën maken met beeldende middelen. Kunst is voor hen een manier om de wereld te verkennen, om ideeën te onderzoeken, ontdekkingen te doen. Lijm-lab stimuleert je om zelf te onderzoeken. Plezier is de motor voor alle kunstlessen; fouten maken mag.

Online Lespakket Slavernijverleden

Maak kennis met het nieuwe gratis online lespakket voor het primair onderwijs over het slavernijverleden. De afgelopen vijf jaar is hieraan gewerkt in samenwerking met het onderwijs. Het bestaat uit een uitgebreid pakket van video’s, presentaties, een uitgebreide bronnenlijst, werkbladen en een handleiding voor de docent. Het pakket waarbij leerlingen werken vanuit een onderzoeksvraag, is gelinkt aan de kerndoelen van het onderwijs. Binnen het pakket is ook aandacht voor taal, want welke woorden gebruik je als je over dit onderwerp praat? En welke verhalen vertel je?

Voor: po vanaf groep 6 en vmbo onderbouw
Tijd: 15.10 -16.10 uur
Zaal:
De Blauwe Zaal

Door:

logo nederland wordt beter

Jerry Afriyie / Stichting Nederland wordt Beter

Stichting Nederland Wordt Beter zet zich in voor meer kennis over de gevolgen van het koloniale en slavernijverleden van Nederland. Dat doen ze op drie manieren:

1, Meer en structurele educatie over het slavernijverleden

2. Een inclusief sinterklaasfeest

3. Een nationale herdenking van het slavernijverleden

Nederland Wordt Beter richt zich op een toekomst zonder racisme en uitsluiting. Zij zijn van mening dat dit alleen bereikt kan worden door het erkennen van de invloed die het koloniale en slavernijverleden heeft op de huidige samenleving en op alle Nederlanders. Nederland Wordt Beter streeft ernaar om zichzelf in 2025 op te heffen.

Leer een taalliedje op de ukelele spelen

Met drie akkoorden kun je op de ukelele al bijna alle peuterliedjes spelen! Sowieso ga je met minimaal twee akkoorden de deur uit. Onderzoek aan de Universiteit van Utrecht wijst uit dat we gezongen tekst makkelijker onthouden dan gesproken tekst omdat bij muziek een groter deel van de hersenen betrokken is. Als je als voorschoolleidster hierbij een ukelele bespeelt maakt dit het feest voor een kind nog groter! In deze workshop geeft Ladida een voorbeeldles die ze aanbiedt aan diverse voorscholen in Amsterdam Noord. Het tweede deel van de les leer je zelf op de ukelele spelen.

Voor: Voorscholen  (ook geschikt voor onderbouw po)
Tijd: 15.10 – 16.10 uur
Zaal: 7

Door:

Ladida

Ladida is opgericht door Lydia, beroepsmuzikante en pedagogisch medewerkster. Ladida is een nieuwe muzikale leervorm die verrijkende ondersteuning biedt aan het onderwijs en de kinderopvang op een muzikale manier. Lydia werkt met eigen groovy liedjes. Daarnaast biedt Ladida ook ukelele-lessen aan voor jong en oud. In deze workshop geeft Ladida een voorbeeld-les die ze aanbiedt aan diverse voorscholen in Amsterdam Noord. Het 2e deel van de les geeft Lydia een ukelele-les voor leidsters.

Taaldans

Dansen en tegelijkertijd taal leren? Dat kan heel goed. Onderzoek wijst uit dat de taal door bewegend leren ook beter beklijft. Joëlle Sweet danst met leerlingen. Tijdens de dansspellen werken ze aan hun motoriek maar ondertussen leren ze ook letters, woorden, begrippen, naar elkaar luisteren en samenwerken. De taaldansen kun je zelf ook doen met jouw leerlingen en zijn makkelijk aan te passen aan schoolthema’s. Ook kun je de oefeningen aanpassen aan het niveau van het kind. In de Taaldansworkshop op 24 mei hoor je van Joëlle hoe je dat doet.

Voor: po groep 1, 2, 3 en 4
Tijd: 16.20 – 17.20 uur
Zaal: 8

Door:

Joelle Sweet

Joëlle Sweet

Joëlle Sweet was jarenlang professioneel uitvoerend danseres. Sinds twaalf jaar geeft ze educatieve danslessen,Taaldans® en Rekendans®, in het primair onderwijs. Daarnaast is ze psychomotorisch kindercoach. In haar lessen stimuleert ze de motorische ontwikkeling van kinderen en versterkt de basisvaardigheden. Dit doet ze door te observeren, in te spelen op hun belevingswereld en op de behoefte van individuele kinderen.

In gesprek over gedeelde geschiedenis

Van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 herdenkt Nederland het slavernijverleden. Een jaar waarin we extra aandacht geven aan de lang onderbelichte gezamenlijke slavernijgeschiedenis en de uitwerking hiervan in het heden. Maar hoe besteed je hier op scholen aandacht aan? Of binnen je cultuureducatieprogramma’s? Waarom is dat van belang en wat is daarin belangrijk?

Voor: iedereen
Tijd: 16.20 – 17.20 uur
Zaal: Blauwe Zaal

Door:

Peggy Brandon

Peggy Brandon is directeur van Mocca. Sinds dit najaar is ze ook kwartiermaker museaal voor het nieuwe nationale slavernijmuseum dat in Amsterdam gebouwd gaat worden. In die functie luistert ze naar de meningen en belangen van de vele  partijen zodat deze een plek kunnen krijgen in het museum.

Wat voel ik eigenlijk

Je gevoelens beschrijven, best lastig! Tijdens zijn lessen in het  po en vo merkt Mario dat leerlingen regelmatig geen woorden kunnen vinden om uit te drukken hoe ze zich voelen. Hoe neem je leerlingen mee in de taal van hun gevoel? En hoe zet je dat om in bijvoorbeeld een gedicht? Mario legt de nadruk op kwetsbaarheid en het verwoorden van gevoelens aan de hand van creatieve taal. Dit kan in diverse werkvormen. Tijdens deze workshop krijg je meer inzicht in hoe je met kinderen en creatieve taal aan de slag kunt. En ga je zelf ervaren hoe het is door met één van deze werkvormen aan het werk te gaan. Beleef tijdens deze middag de kunst van voordracht!
Voor: po onder/midden/bovenbouw
Tijd: 16.20 – 17.20 uur
Zaal: 3

Door:

Mario Overman

Mario is De Schooldichter van Amsterdam. Hij geeft op projectbasis leerlingen (po) een dichtles en daarna maken de leerlingen gezamenlijk hun eigen professioneel uitgegeven dichtbundel. Daarnaast verzorgt Mario naschoolse trajecten creatieve taal en geeft hij gastles in het vo waar hij spoken word of column schrijven combineert met voorlichting over mentale kwetsbaarheid. Mario is begonnen met schrijven op de middelbare school. Tegenwoordig is hij spoken word artiest en organiseert hij woordkunstpodia in de Zaanstreek.